Hizmetler

Proje Elektrik ve Mühendislik

Mükemmel bir uygulamaya giden yolun ilk aşaması olarak nitelendirebileceğimiz proje ve mühendislik ayağı, Arslan Mühendislik’ de gerçekleştirilmesi planlanan işin en önemli kısmını oluşturmaktadır Doğru hesaplar, elektrik ve uygun proje, malzeme ve işçilik kayıplarının önüne geçecek ve böylelikle etkin ve ekonomik çözümlerinde beraberinde getirecektir.

AG-OG Elektrik Yüksek Gerilim

Arslan Mühendislik, alçak gerilim, orta gerilim tesislerinin kurulması alanında tecrübeye sahiptir. Gerek mevcut şebekelerin yenilenmesi ve geliştirilmesi, gerekse de yeni şebekelerin anahtar teslimi olarak kurulması çalışma alanlarımızı oluşturmaktadır.

Enerji müsaade belgesinde belirlenen şartlara uygun olarak yapılan etüt, proje, şartlara uygun güç merkezinin yapılması, koruma topraklamasının yapılması, hat sonu ekipmanlarının irtibatlandırılması, devreye alınması, testlerin yapılıp, idareye teslim edilmesine kadar olan tüm hizmetleri başarıyla müşterilerimize sunmaktayız.

TEDAŞ Yönetmelik ve hükümlerince her türlü şebeke tesis ve montajın yapılması. Alçak Gerilim kablolarının yeraltı ve havai hatlarının tesisine irtibatlandırılması yeraltı kazılarının yapılarak kabloların serilmesi, bunların box panolara dağıtımının yapılması. Orta Gerilim Kablolarının kazı ve döşenmesi işleri şirketimiz tarafından projelendirilerek en güvenli montajları gerçekleştirilmektedir.

Teknik Servis Arıza Bakım Onarım

Arslan Mühendislik, hizmet verdiği işletmelerde bulunan elektrik cihazlarının en üst seviyede verimlilikle çalışabilmeleri için Servis ve Bakım departmanı ile hizmet vermektedir. Bu amaçla departmanımızda müşterilerimizin konforunu sağlayabilmek ve çalışanların performansını artırabilmek adına periyodik kontroller gerçekleştirilmektedir. Kontroller belirli bir sistematiğe göre Arslan Mühendislik vizyonu ile yapılmaktadır. Kontroller esnasında sistemdeki bütün cihazların bakımları yapılmak da olası aksaklıklar önceden giderilmektedir.

Yüksek Gerilim

Arslan Mühendislik, alçak gerilim, orta gerilim tesislerinin kurulması alanında tecrübeye sahiptir. Gerek mevcut şebekelerin yenilenmesi ve geliştirilmesi, gerekse de yeni şebekelerin anahtar teslimi olarak kurulması çalışma alanlarımızı oluşturmaktadır.
Enerji müsaade belgesinde belirlenen şartlara uygun olarak yapılan etüt, proje, şartlara uygun güç merkezinin yapılması, koruma topraklamalarının yapılması, hat sonu ekipmanlarının irtibatlandırılması, devreye alınması, testlerin yapılıp, idareye teslim edilmesine kadar olan tüm hizmetleri başarıyla müşterilerimize sunmaktayız.
TEDAŞ Yönetmelik ve hükümlerince her tür şebeke tesis ve montajın yapılması. Alçak Gerilim kablolarının yeraltı ve havai hatlarının tesisi ve irtibatlandırılması, yeraltı kazılarının yapılarak kabloların serilmesi, bunların box panolara dağıtımının yapılması. Orta Gerilim kablolarının kazı ve döşenmesi işleri şirketimiz tarafından projelendirilerek en güvenli şekilde montajları gerçekleştirilmektedir.
Kompanzasyon Sistemleri ile İş yerlerinize ve apartmanlara Kompanzasyon panoları yerleştirip kayıp elektriğinizi telafi ediyoruz. Elektrik faturalarınızda büyük tasarruflara gidebilirsiniz. Elektrik enerjisinin, santralden en küçük alıcıya kadar dağıtımında en az kayıpla taşınması gerekmektedir. Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile her evde bulunan buzdolabı, çamaşır makinası, klima, vs. gibi ısıtma, havalandırma ve soğutma cihazları, elektrik enerjisine ihtiyacın her geçen gün biraz daha artmasına, enerji üretiminin gittikçe pahalılaşmasına neden olmakta, dolaylı olarak ta bu durum şebekede taşınan elektrik enerjisinin de kaliteli, ucuz ve hakiki iş gören aktif enerji olmasını zorunlu kılmaktadır.
Kompanzasyonun tanımında bahsedildiği gibi, şebekeye bağlı bir alıcı, eğer bir motor, bir transformatör, bir floresan lamba ise, bunlar manyetik alanlarının temini için bağlı oldukları şebekeden indüktif reaktif güç çekerler. İş yapmayan ve sadece motorda manyetik alan doğurmaya yarayan indüktif reaktif güç, iletim hatlarında, trafolarda, tablo, şalterler ve kablolarda lüzumsuz yere kayıplara sebebiyet vermektedir. Ve bu sebeple 9000w üzeri abonelerden bu kayıpların telafisi anlamında Kompanzasyon yapmaları bağlı bulundukları elektrik dağıtım şirketleri tarafından tebliğ edilir aksi takdirde aboneler bakanlığın belirlediği oran ve fiyatlandırmalar ile fatura tutarına bu bedel ilave edilir.
Bu kayıplar yok edilebildiği zaman, şüphesiz trafolar daha fazla motoru besleyebilecek bir kapasiteye sahip olacak, keza disjonktörler (disjonktör=Yüksek gerilimli enerji nakil hatlarına ve fabrikaların ana girişlerine konur. Disjonktörler akım taşıyan hatlarda açma kapama yapmaya yarar. Bu elemanlar yüksek gerilimli şebekelerin açma kapama şalteri olarak da tanımlanmaktadır.) lüzumsuz yere büyük seçilmeyecek, kullanılan kablolar ise daha küçük kesitte seçilebilecektir.

Elektrik Taahhüt

Arslan Mühendislik olarak gerek projelendirmesini gerçekleştirdiğimiz işlerde, gerekse de işveren tarafından projelerin temin edildiği işlerde şu ana kadar elektrik taahhüt uygulamalarını başarı ile sonlandırmanın haklı gururu ve sevincini yaşamaktayız. Taahhüt edilen işi anahtar teslim ya da birim fiyatlı olarak, uygun malzeme seçimi ve özenli işçilik kalitesi ile belirlenen iş teslim süresi içerisinde sonlandırmak, öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
Arslan Mühendislik, aşağıda da görebileceğiniz bir çok farklı yapı tiplerinde komple elektrik taahhüt uygulamalarını başarı ile gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye de devam etmektedir:
-Mağazalar
-Market ve Süpermarketler
-Banka Şubeleri
-Yönetim Binaları ve Ofisler
-Fabrika ve Depolar
-Eğitim Binaları / Üniversiteler
-Trafo Ve Şalt Merkezleri
Firmamız şalt merkezlerinin anahtar teslimi kurulması, etüt edilmesi, projelendirilmesi, sistem entegrasyonu ve tüm yapım çalışmalarını şirketimizin yüksek vasıflı ve tecrübeli kadrosu tarafından gerçekleştirmektedir. Tüm malzeme ve teçhizat, müşterinin şartnamelerine uygun olarak, şirketimizin kalite güvence sistemi çerçevesinde kendi alanında en tecrübeli imalatçı firmalardan temin edilmektedir. Bu çerçevede verdiğimiz hizmetler aşağıdakileri kapsamaktadır.
-Proje Yönetimi ve Sistem Entegrasyonu
-Topografı ve Jeolojik Etütler
-Yerleşim ve Fiziksel Projelendirme
-Elektriksel Tasarım,
-İnşaat Projelendirilmesi,
-Malzeme ve Teçhizat Temini
-İşletmeye Alma,
-Testler
-Kablaj
-Montaj İşleri
-İnşaat İşleri
-Çelik Konstrüksiyon Montajı
-Kompanzasyon Sistemleri
Scroll to Top