Ölçüm Kontrol Hizmetleri

Topraklama Ölçüm Raporları

Topraklamanın önemi, İşletme cihazlarında herhangi bir kısa devre, yalıtım bozukluğu, insan veya canlılar kaynaklı oluşabilecek her türlü hatalar sonucu elektrik çarpmalarını önlemektir.

Ayrıca insan vücudunun yönetmelik ve yapılan hesaplar sonucu elektrik çarpmasına ne kadar süre ve gerilim seviyesinde dayanabildiği belirtilmektedir.

Müsaade edilen dokunma gerilimleri;

  • AG(Alçak Gerilim) tesislerinde : 50 V
  • Islak yer, şantiye vb. alanlarda : 25 V

AG şebekelerde hatalı devre 5 s içinde kesilmek zorundadır.

Ayrıca Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği madde8-a4/iii belirtildiği üzere yapılan topraklamanın direnç değeri hususunda;

  • R < 50 V / Ia şartının hesabını istemektedir.

Ülkemizde topraklama sistemleri genel olarak TT- tipi sistemdir. Bu tip şebekelerde topraklama geçiş direncinin gerekli korumayı yapabilmesi için çok küçük değerlerde olması gerekmektedir. İstenilen topraklama direnç değerini elde etmek pratikte mümkün olmadığından Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliklerinde TT şebekelerde Kaçak Akım Rölesi (A.A.A) kullanımını zorunlu kılmıştır.

Paratoner Ölçüm Raporu

Paratonerlerin topraklama direnç değerlerinin ölçümleri ile ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere yılda 1 kere olmak şartıyla periyodik(yıllık) olarak ölçülüp raporlandırılması gerekir. Gerekli ölçümler EMO' ya kayıtlı bir Elektrik Mühendisi tarafından yapılıp aşağıda görüleceği üzere örneğe benzer şekilde raporlanmalıdır.

Aydınlık Seviyesi Ölçüm Raporu

Tesiste bulunan tüm armatürlerin lüks değerleri çıkarılıp hesaplamalar yapılarak tesisin aydınlık şiddetinin uygunluğu denetlenir. Ayrıca Gerekli kontroller EMO' ya kayıtlı yetkili bir Elektrik Mühendisi tarafından yapılıp, örneğini göreceğiniz şekilde raporlandırılır.